Logo the PeopleSkillz company
Strategisch Opleiden gaat door onder The People Skillz Company Lees meer
Thema

Het ontwikkelgesprek

Hoe hou je een goed ontwikkelgesprek?

Het ontwikkelgesprek of POP-gesprek vormt een mooi startpunt om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. Toch ervaren veel medewerkers deze gesprekken niet als motiverend. Of worden ze simpelweg nooit gevoerd. Daarom aan jou manager om deze gesprekken te gaan voeren, op een inspirerende en motiverende wijze. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om deze gesprekken goed te kunnen voeren.

Wil je jouw ontwikkelgesprekken nog verder laten groeien? Kijk dan eens bij onze Training Inspirerende Ontwikkelgesprekken voeren.

De cijfers

Over ontwikkelgesprekken

Wat weten we eigenlijk over ontwikkelgesprekken en wat ze opleveren?

65%

Wil liever meer ontwikkelmogelijkheden dan extra salaris
Wat is het

Het ontwikkelgesprek: wat is het?

Het ontwikkelgesprek kent vele benamingen, denk bijvoorbeeld aan:

 • POP-gesprek of Persoonlijk Ontwikkel Plan gesprek
 • Planningsgesprek
 • Voortgangsgesprek
 • Toekomstgesprek

De kenmerken van het ontwikkelgesprek

Al deze gesprekken hebben het volgende met elkaar gemeen:

 1. Het  gaat over de toekomst;
 2. Inspirerend en positief;
 3. Gaat over het doel waar de medewerker naar toe wil en waar hij/zij zelf invloed op heeft;
 4. Gaat ook over persoonlijke ontwikkeling
 5. De medewerker heeft de regie;
 6. De gesprekken worden meestal gekaderd door de organisatiedoelstellingen

Definitie Ontwikkelgesprek

Als definitie van een POP-gesprek of ontwikkelgesprek kan gehanteerd worden: een gesprek waarin manager en medewerker bepreken wat de medewerker als persoonlijke doelen heeft en wat zijn of haar ontwikkelbehoefte is om deze doelen te bereiken, binnen het kader van de ontwikkelnoodzaak en organisatiedoelstellingen. Deze ontwikkelbehoefte wordt vaak vertaald in leerdoelen.

Wat is het niet?

Allereerst gaat een toekomstgesprek niet over het functioneren van de medewerker, daar zijn andere gesprekken voor bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het functioneringsgesprek
 • Het beoordelingsgesprek
 • Een evaluatiegesprek

Deze gesprekken gaan vooral over het verleden en over alles waar de medewerker níet goed in is. Talentontwikkeling staat hierin niet centraal en het gesprek is daardoor weinig motiverend. In het ontwikkelgesprek staat juist centraal hoe de medewerker kan groeien, met behulp van de dingen waar die al (een beetje) goed in is.

Een ontwikkelgesprek hoeft ook niet te gaan over welke training de medewerker gaat volgen. Dit kán een onderdeel zijn van het gesprek, maar het gaat over brede ontwikkelen en niet alleen het volgen van een opleiding of cursus.

Regie

Wie voert de regie tijdens het werk?

Als je het aan een willekeurige manager vraagt krijg je vaak nog wel het antwoord: de medewerker natuurlijk! Toch zie je in de praktijk vaak dat de regie bij de manager komt te liggen. Bijvoorbeeld omdat de leidinggevende vindt dat iemand iets moet ontwikkelen.

En in dat woordje moeten zit nu net de crux: ontwikkelen en leren is amper effectief als het niet uit onszelf komt. We moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Door de medewerker de regie te laten voeren in het ontwikkelgesprek voorkom je dat een medewerker vanuit extrinsieke motivatie ‘ja’ knikt, maar ‘nee’ doet.

Podcast
Ontwikkelgesprek voeren

Het ontwikkelgesprek met een medewerker zonder ontwikkeldoel

Goed hoor, zo'n ontwikkelgesprek. Zeker met de regie bij de medewerker. Maar wat nu als een medewerker helemaal niet wil ontwikkelen? Wat doe je dan?
Play button
Luister - 8 minuten

Hoe vaak voer je een POP-gesprek?

Als manager ben je vast bekend met de termen leven lang leren en duurzame inzetbaarheid. Deze termen staan voor een gedachtegoed wat al langere tijd zijn opmars doet: leren en ontwikkelen is niets iets wat je in de eerste jaren van je carrière doet. Als manager spreek je daarom met íedere medewerker op gezette tijden over zijn of haar ontwikkeling.

Er valt onderscheid te maken tussen een formeel en een informeel ontwikkelgesprek

 • Een formeel Plannings- of POP-gesprek: deze hou je zo vaak als dat binnen jouw organisatie is vastgelegd: vaak minimaal eenmaal per jaar. Check daarvoor de gesprekscyclus van jouw organisatie.
 • Een informeel ontwikkelgesprek: het gaat als het goed is veel vaker dan één keer per jaar over de ontwikkeling van jouw medewerker. De formele ontwikkelgesprekken krijgen hun opvolging in de informele gesprekken. Daarin kijk je of de medewerker de voorgenomen stappen zet, voldoende tijd neemt voor ontwikkeling en of je bij wilt sturen.

Hoe lang duurt het gesprek?

De duur van een planningsgesprek hangt sterk af van de medewerker en het onderwerp. Er zijn wel wat richtlijnen:

 • Een medewerker die goed weet wat die wil ontwikkelen en waarom: 30-45 minuten voor het eerste gesprek en 15-20 minuten voor de opvolging. De meeste gesprekken zijn informeel.
 • Een medewerker die wel graag wil ontwikkelen, maar niet zo goed weet wat: twee verkennende gesprekken van ongeveer 45-60 minuten, met 30 minuten gesprekken voor de opvolging.
 • Een medewerker die niet wil ontwikkelen, maar wat wel gewenst zou zijn: twee tot vier verkennende gesprekken van ongeveer 45-60 minuten, met minimaal drie opvolgingsgesprekken van 30-45 minuten.
Formulier

Is er een format voor een goed ontwikkelgesprek?

Het beste ontwikkelgesprek is een natuurlijk gesprek, waarbij de medewerker centraal staat. Er is geen ‘one size fits all’. Toch kun je een aantal onderwerpen herkennen die in ieder POP-gesprek terug komen, in diverse volgordes:

 1. Waar wil een medewerker naar toe? Wat is zijn/haar doel?
 2. Wat is er nodig om daar te komen?
 3. Wat is daarin de eerste stap?
 4. Het actieplan: welke ontwikkelactiviteiten gaat de medewerker ondernemen?

Wil je graag wat extra houvast voor tijdens het ontwikkelgesprek? Download dan hier ons formulier ontwikkelgesprek.

Training

Het POP- of ontwikkelgesprek: kun je het leren?

Sommige managers kunnen uit zichzelf een goed toekomstgesprek voeren. Lukt jou dit niet? Geen reden om je te schamen: uit onderzoek blijkt dat managers van al hun taken, deze het lastigste vinden. Best logisch ook als je je bedenkt dat in management opleidingen weinig aandacht is voor het ontwikkelgesprek (in tegenstelling tot het slecht nieuws gesprek, het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek).

Daarom kun je nu een Training Inspirerende ontwikkelgesprekken voeren volgen. Een praktische en snelle training waarin je binnen een dag leert hoe je inspirerende ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers kunt voeren. Of kijk eens bij de Inspiratiesessie Mijn Ontwikkeling, speciaal voor medewerkers.

Verslag

Maak je een verslag?

Natuurlijk wordt er een verslag gemaakt van het gesprek. Al is het maar om te checken of je elkaar goed hebt begrepen. Vaak noemen we dit verslag het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Het belangrijkste doel van het verslag is om op regelmatige basis terug te kunnen komen op de onderwerpen en gemaakte afspraken.

Wat leg je vast?

Aan het begin van het gesprek spreek je af wie het verslag maakt. Het verslag kent in ieder geval het doel van de medewerker, wat hij/zij nog nodig heeft om daarin te ontwikkelen en de ontwikkelactiviteiten die hij/zij gaat ondernemen om daar te komen. Dat hoeft echt niet allemaal SMART geformuleerd te zijn, maar zorg wel dat het concreet genoeg is. Als een medewerker niet concreet kan maken wat die gaat doen, dan is de kans groot dat er niets gaat gebeuren.

De wens om de gesprekken anders vorm te geven

Steeds meer zie je dat organisaties hun gesprekscyclus aanpassen naar de behoefte van deze tijd. Hierin stappen ze af van gesprekken die gaan over afrekenen (zoals het beoordelingsgesprek of het functioneringsgesprek) en over op gesprekken zoals het ontwikkelgesprek. Niet voor niets, want waarom zou je een demotiverend gesprek voeren als medewerkers juist meer behoefte hebben aan ontwikkelmogelijkheden?

Methodiek

Onze methodiek voor het ontwikkelgesprek

Vind je het lastig om een ontwikkelgesprek op een gestructureerde manier te voeren? Bekijk dan eens onze methodiek voor een inspirerend gesprek.

Ons aanbod

Trainingen over het ontwikkelgesprek

Altijd op maat voor jouw team of organisatie
Inspiratie

Lees, luister en ontdek

Alles over het ontwikkelgesprek
feedback gesprek

Continue feedback en de rol van HR

Artikelen
Een continue feedback cultuur staat of valt bij de medewerker en de manager. Wat kun je als HR doen om dit aan te jagen?
lees verder