Logo the PeopleSkillz company
Strategisch Opleiden gaat door onder The People Skillz Company Lees meer

Feedback geven aan collega’s

Zes succesvolle strategieën

Het geven van effectieve feedback aan collega’s kan lastig zijn als je de werkrelatie goed wilt houden. In plaats van vage of negatieve opmerkingen is het belangrijk om een duidelijke en oprechte boodschap over te brengen die de relatie met je collega versterkt. Hier zijn zes succesvolle strategieën om dit te bereiken.

  1. Begin altijd met het specifieke gedrag te noemen dat je positief of negatief vindt beïnvloeden. Hierdoor wordt de feedback niet persoonlijk en wordt het voor je collega makkelijker om het te overwegen.
  2. Wees eerlijk en direct in je communicatie. Vermijd sarcasme of passief-agressieve opmerkingen. Geef geen compliment als je het niet meent, bijvoorbeeld.
  3. Vermijd overdrijvingen om dramatische effecten te creëren. Wees objectief en specifiek in je feedback.
  4. Bied constructieve suggesties aan om positieve veranderingen te stimuleren. Richt je op verbetering in plaats van kritiek.
  5. Creëer een open dialoog door vragen te stellen over het gedrag dat aangepast moet worden. Dit zal de discussies aanmoedigen en laat zien dat je geïnteresseerd bent om het te verbeteren.
  6. Zorg ervoor dat de feedback in overeenstemming is met je individuele waarden en professionele normen voor een oprechte en geloofwaardige aanpak.

Met deze zes strategieën maak je de kans groter dat je feedback als waardevol wordt gezien en de relatie niet onder druk komt te staan. Maar onthou: feedback blijft tweerichtingsverkeer. Het is aan de ander om jouw feedback ook goed te ontvangen. Daarom nog wat extra tips waar je rekening mee kunt houden.

Effectief feedback geven aan collega’s

Om effectieve feedback te geven aan collega’s vermijd je trucjes zoals het hamburgermodel (je negatieve boodschap ‘verstoppen’ tussen twee complimenten). Geef authentieke feedback, waarbij je duidelijk en oprecht bent. Communiceer een duidelijke boodschap, zonder onnodige details. Als je dit op een respectvolle manier doet, blijft de relatie goed.

Feedback spel

Bereid je gesprek goed voor

Collega’s feedback geven kan spannend zijn. Bereid het daarom goed voor. Dat kan met ons feedback spel. Zo weet je zeker dat je het op een effectieve manier geeft, met behoud van de relatie.

Taal in feedback geven aan collega’s

Gebruik positieve taal in plaats van negatieve kritiek, focus op het benoemen van verbeterpunten met actuele voorbeelden en suggesties. Vraag om feedback van de ontvanger, om een dialoog tot stand te brengen. Zeg bijvoorbeeld wat je wél wil, in plaats van wat je niet wilt. Vind je het lastig om de boodschap te geven? Zeg dit dan. Wil je de relatie graag goed houden? Benoem dit ook. Dit draagt bij aan een goed gesprek.

Podcast

Luister The People Skillz Podcast

Podcast feedback en verbinding

Verbinding maken in feedback doe je zo

Bij feedback is het belangrijk om de verbinding te maken en te houden met de persoon tegenover je. Hoe je dat doet hoor je in deze podcast.
Play button
9 minuten

Geef authentieke feedback

Het is belangrijk om feedback te geven aan collega’s. Zo kan groeien en beter kan worden in zijn werk. Authenticiteit en oprechtheid zijn hierbij van groot belang en de feedback moet gebaseerd zijn op objectieve feiten.

Een nuttige manier om authentieke feedback te geven is door een onderscheid te maken tussen gedrag en persoonlijkheid. In plaats van te zeggen dat iemand slordig is, kan je beter zeggen dat de details in de presentatie mist. Hierdoor geef je specifieke feedback over het gedrag en beoordeel je niet direct de persoon zelf.

Een andere techniek is om te focussen op één of twee punten waarop iemand kan verbeteren, in plaats van een lange lijst aan kritiekpunten te geven. Op deze manier voorkom je dat de persoon overweldigd wordt en kan hij zich beter concentreren op die specifieke gebieden.

Een extra tip is om feedback altijd op een constructieve en ontwikkelingsgerichte manier te geven. Houd rekening met de context waarin de persoon werkt en wees empathisch in je benadering. Op deze manier zal de feedback beter ontvangen worden en zal de persoon kunnen groeien en ontwikkelen.

Training

Verbeter de feedback vaardigheden in jouw team of organisatie

Wil je de feedback vaardigheden van je team of organisatie vergroten? Door op een authentieke manier feedback te leren geven, geeft onze training meer dan een aangeleerd trucje. Het biedt een basis voor een goed gesprek. De training is er voor managers en voor medewerkers.

Communiceer een duidelijke boodschap

Om feedback effectief aan collega’s te geven, is het belangrijk om een duidelijke boodschap te communiceren. Deze boodschap moet overtuigend overkomen. Het is daarbij cruciaal om de juiste woorden te kiezen en de feedback respectvol te brengen, zonder dat je allemaal strikjes om de boodschap doet.

Vermijd het gebruik van vage termen of algemene beweringen. Om dit te realiseren, kun je in de feedback aan collega’s bijvoorbeeld specifieke acties benoemen.

Behoud de relatie tijdens feedback geven aan collega’s

Als je feedback wilt geven aan je collega’s, is het belangrijk om respectvol en professioneel te blijven. Focus op het gedrag en niet op de persoon zelf, zodat de ontvanger beter openstaat voor feedback.

Een effectieve manier om de relatie te behouden tijdens het feedbackproces is door te benoemen waarom je de feedback geeft. Zorg dat dit een gezamenlijk doel is. Bijvoorbeeld: ‘ik wil dat we ons allebei goed voelen bij de samenwerking, daarom wil ik dit graag met je bespreken’. Als de ander zich kan vinden in het doel, zal die ook beter omgaan met de boodschap.

Om tot een goed gesprek te komen, is het belangrijk om ondersteuning en begeleiding te bieden. Zorg dat er ruimte is voor vragen, begrip, transparantie en openheid. Feedback is niet alleen het geven van een boodschap, het is een heel gesprek. Juist de dialoog is het belangrijkste onderdeel van de feedback.

Vraag om feedback van de ontvanger

Een effectieve manier om feedback te geven is door de ontvanger zelf om feedback te vragen. Op die manier verbeter je niet alleen de relatie met je collega’s, maar ook de kwaliteit van het werk. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen als “Wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?” of “Hoe kunnen we samenwerken om betere resultaten te behalen?”. Het is belangrijk om de context te begrijpen voor je specifieke vragen stelt en rekening te houden met hun perspectieven en belangen.

Een andere goede manier om feedback te krijgen is door je collega’s naar hun mening te vragen over taken en beslissingen en om suggesties te vragen voor verbeteringen. Hiermee laat je zien dat hun mening ertoe doet en dit kan leiden tot meer vertrouwen tussen jou en je collega’s. Voorbeelden van vragen zijn “Hoe denk jij dat we deze taak efficiënter kunnen uitvoeren?” of “Welk onderdeel van ons project moet volgens jou meer aandacht krijgen?”.

Het is ook nuttig om positieve feedback te geven naast op- of aanmerkingen. Op die manier kun je elkaars sterke punten erkennen en kan dit een positieve stimulans zijn voor team morale en productiviteit. Vragen als “Wat heb ik goed gedaan in deze opdracht?” of “Welke kwaliteiten zie je bij mij die van pas kunnen komen in ons project?” kunnen hierbij helpen.

Feedback geven aan collega’s: conclusie

Succesvol feedback geven aan collega’s vereist een combinatie van authentieke, duidelijke communicatie. Door de zes strategieën toe te passen, kan effectieve feedback gegeven worden zonder de relatie met de collega in gevaar te brengen.

Het is bijvoorbeeld belangrijk om specifiek te benoemen wat je observeert en om verbetertips te geven zodat er positieve verandering kan plaatsvinden. Timing, persoonlijk contact en zorgvuldige woordkeuze zijn ook belangrijk voor succesvolle feedbackmomenten.

Download

Download het Actieplan Feedback Cultuur

Download hier gratis ons actieplan feedback cultuur en start met het aanjagen van continue feedback in jouw organisatie.

Meer over dit onderwerp

Lees, luister en ontdek

gesprek in organisatie

“Managers zijn vreselijk in het ontwikkelen van talent”

Artikelen
lees verder

“Training is the new Recruitment”

Artikelen
lees verder

Als je het niet concreet kunt maken, wat ga je dan doen?

Artikelen
lees verder